אף פעם לא הייתה תחושה שחסר

אף פעם לא הייתה תחושה שחסר