כל ההיגיון של בניין נמצא בחתך שלו

כל ההיגיון של בניין נמצא בחתך שלו