על חוד השחר תל אביב עולה

על חוד השחר תל אביב עולה