אם יש מה לומר אז לא חשוב שיהיו שגיאות כתיב

אם יש מה לומר אז לא חשוב שיהיו שגיאות כתיב